تهران
سعادت آباد

محمد خرسندی

۰۲۱-۲۲۳۸۳۸۴۶
khorsandi75@yahoo.com

محمد خرسندی

شنبه تا پنج شنبه

محمد خرسندی

ارسال شده در : تیر ۲, ۱۳۹۶

مستی خمار

این کتاب به تحلیل داستان نی نامه و شاه وکنیزک مثنوی و تطبیق ان با روانشناسی یونگ می باشد.

ارسال شده در : تیر ۲, ۱۳۹۶

افسونگر قونیه

افسونگر قونیه رمانی از زندگی شمس تبریزی است.

ارسال شده در : تیر ۲, ۱۳۹۶

مدرک

دوره روانکاوی