تهران
سعادت آباد

محمد خرسندی

۰۲۱-۲۲۳۸۳۸۴۶
khorsandi75@yahoo.com

محمد خرسندی

شنبه تا پنج شنبه

محمد خرسندی

تیپ های شخصیتی

تیپ های شخصیتی

  • نویسنده : khorsandi75@yahoo.com

  • دسته : دسته‌بندی نشده

  • ارسال شده در : ژوئن 8, 2017

محمد خرسندی

تیپ های شخصیتی

یونگ تیپهای شخصیتی را به درون گرا و برون گرا بودن تقسیم کرد.او سپس برهمین اساس ۸تیپ شخصیتی رو استخراج کرد.که شامل ۱- تیپ فکری برونگرا؛
۲- تیپ احساسی برونگرا؛
۳- تیپ حسی برونگرا؛
۴- تیپ شهودی برونگرا؛
۵- تیپ فکری درونگرا؛
۶- تیپ احساسی درونگرا؛
۷- تیپ حسی درونگرا؛
۸- تیپ شهودی درونگرا .
وبعدها خانم مایرز ان را به ۱۶ تیپ شخصیتی افزایش داد.امروزه از این ازمون به عنوان ازمونMBTIنام برده می شود که کاربردزیادی در انتخاب شغل و رشته تحصیلی دارد.اما تحلیل این ازمون بدون تحلیل ازمون کهن الگوهای خانم بولن فاقداعتباراست.ابزار مایرز- بریگز :
یک ابزار برای ارزیابی شخصیت است که در حال حاضر استفاده از آن بسیار متداول شده است. سالانه بین ۳ تا ۵ میلیون نفر در جهان توسط این ابزار خودسنجی، مورد سنجش قرار میگیرند که گاه به صورت کامپیوتری نیز مورد استفاده قرار میگیرد . این ابزار به صورت گسترده ای برای سنجش اعتبار و روایی آزمایش شده و میتوان گفت که به صورت گسترده‌ای توسط افراد غیر روانشناس نیز، استفاده شده است و در عالم تجارت نیز از آن استفاده وسیعی به‌عمل می آید. (Murray , 1990 ) این ابزار برای تفکیک افراد نیست، بلکه تنها ابزاری است که اجازه میدهد ترجیحات افراد در مورد مفاهیم زندگی فهمیده شود. این ترجیحات در نهایت به تفاوت در یادگیری، اشکال ارتباط، مدیریت تضاد و روابط منجر میشود.
این ابزار روانشناختی، یک ابزار خودسنجی و پرسشنامه های بسته شامل ۱۰۰تا۱۶۰ پرسش است که ترجیحات افراد را با ۱۶ گروه شخصیتی بیان می دارد. (رابینز، ۱۹۹۵ ) این تیپها به صورت ویژگیهایی دو قطبی و متضاد بیان میشوند. افراد با توجه به نظریه تیپ شخصیتی از یکی از ۴ حالت زیر در رفتار خود استفاده میکنند:
۱- چگونه یک شخص انرژی میگیرد؟ از طریق برونگرایی (E) در مقابل درونگرایی (I)؛
۲- چه اطلاعاتی را فرد دریافت میکند؟ از طریق حس گرایی(S) در مقابل شهودگرایی(N)؛
۳- چگونه یک فرد تصمیم میگیرد؟ تفکری (T) در مقابل احساسی(F)؛
۴- سبک زندگی که فرد میپذیرد: قاطعیت (J) در مقابل انعطاف پذیری(P).
اینکه چگونه تیپهای متضاد به فرایند گروهی کمک میکنند را میتوان به صورت زیربیان کرد:
برونگراها (E) امکان برقراری ارتباط بین افراد گروه را به وجود می آورند، درحالی که درونگراها (I)، عکس العمل درونی بحثهای گروه را نشان میدهند. حس گراها(S)، حقایق و سؤالات فنی را مطرح میکنند، درحالی که شهودگراها (N) احتمالات جدید را حدس میزند.
تفکرگراها (T) یک تحلیل منطقی از موقعیت تصمیم گیری ارائه میدهند. درحالی که احساسی ها (F) نشانه های اینکه احساسات اعضای دیگر گروه یا مشتریان چگونه تحت تأثیر قرار میگیرد را بروز میدهند.
افراد قاطع (J) تیم را از روی برنامه زمانی تعیین شده جلو میبرند، درحالی که افراد منعطف و پذیرا(P) به تیم، در نظرگرفتن راه حلهای دیگر را گوشزد میکنند. کراجر و توسن و دیگر محققان (MBIT) بیان میدارند که مدیران اجرایی، (ESTJ)ها هستند، در حالی که رهبران ذاتی، (ENTJ)ها هستند.
موفقیت هر یک از این تیپها بستگی به نوع شرایط دارد. دریک شرایط پیچیده، راه حل خلاقانه مورد نیاز است، بنابراین، (ENTJ) مناسب به نظر میرسد و اگر شرایط نرمال و روزمره باشد، (ESTJ) مطلوبتر است. ( Spiegel & Torres,2001) در یک مطالعه با استفاده از MBTI که برروی دانشجویان دانشگاه به عمل آمد، مشخص شد که علائق شغلی آنها تا اندازه زیادی با تیپهای روانشناختی یونگ ارتباط داشته است.
درونگراها علاقه زیادی به مشاغلی داشتند که مستلزم تعاملهای نزدیکی با سایر افراد نباشد ، مانند مشاغل فنی و علمی . برونگراها بیشتر به مشاغلی علاقه مند بودند که سطوح بالایی از تعامل اجتماعی را فراهم میکردند، مانند فروشندگی و روابط عمومی. در نهایت میتوان گفت که تئوری تیپ شخصیت و ابزار (MBTI) به ما در درک بهتر نقاط قوت و ضعف افراد کمک میکند و تاثیر این عوامل را در تشکیل تیم‌ها و توسعه آنها نمی توان نادیده گرفت. افراد با تیپ‌های ترجیحی متفاوت، عملکردهای متفاوتی در گروه یا تیم خواهند داشت و گاه سرنوشت یک تیم به عملکرد برخی افراد وابسته میشود .
برون‌گرایی-درون‌گرایی (EI)
برونگرایی و درون‌گرایی نحوه دریافت انرژی را مشخص می‌کنند. برون‌گرایان بر اساس انرژی گرفتن از افراد و اشیا دیگر عمل می‌کنند. ولی درون‌گرایان از انرژی درونی و از ایده‌ها و مفاهیم خود انرژی می‌گیرند. دامنه موضوعات موردتوجه برونگراها وسیع ولی میزان اطلاعات آن‌ها سطحی است، درحالی‌که درون‌گراها در موضوعات خاص، تمام اطلاعات موجود را دریافت می‌کنند.
حسی -شهودی (SN)
این محور به راهه‌ای ترجیحی ادراک مربوط می‌شود. ادراک حسی گرفتن اطلاعات با استفاده از حواس ۵ گانه است (ادراک مستقیم) و ادراک شهودی (غیرمستقیم) برعکس، ورای فرایند حواس عمل می‌کند. افراد حسی بیشتر روی جزئیات متمرکز بوده و بر حواس ۵ گانه تکیه می‌کنند. ولی افراد شهودی بیشتر بر کلیات و معانی تمرکز دارند. افراد حسی سخنرانی سازمان‌یافته و منظم و روش آموزشی گام‌به‌گام را می‌پسندند در حالی که افراد شهودی جهت یادگیری خود به مشاهده نقشه‌ها و جداول می‌پردازند.
تفکری-احساسی (TF)
این محور به چگونگی اتخاذ یک تصمیم مربوط می‌شود. بعد TF اساساً همان مفهوم جزم‌اندیشی در برابر انعطاف‌پذیری است. افراد متفکر دوست دارند به‌صورت تحلیلی، منطقی و بر اساس اصول رویکردهای غیرشخصی تصمیم‌گیری کنند. افراد احساسی به هم‌نوایی باارزش‌ها اهمیت می‌دهند و از تمرین در گروه‌های کوچک مخصوصاً گروه‌های هماهنگ لذت می‌برند.
قضاوتی- ادراکی (PJ)
این محور به تفسیر اطلاعات مربوط می‌شود. افراد ادراکی مایل‌اند بیشتر به اطلاعات مربوط به محیط تکیه کنند در حالی که افراد قضاوتی مایل‌اند تفسیرهای خود را فراتر از اطلاعات موجود ادامه دهند. این بعد در کارهای یونگ بیشتر حالت تلویحی دارد تا صریح و واضح و بیشتر نشانگر تشریک‌مساعی مایرز و بریگز است.
. نهایت اینکه مایرز بیان می‌کنند که در نتیجه ترجیحات ۸ گانه چهار محور گفته‌شده، ۱۶ سبک یادگیری و سنخ شخصیتی شکل می‌گیرد که هر سنخ ترکیبی از (حرف اول) این ترجیحات است.
درون‌گرا، حسی، تفکری، قضاوتی ISTJ
این دسته از افراد احساس مسئولیت و وظیفه‌شناسی زیادی نسبت به سازمان‌ها، خانواده و روابط در زندگی‌شان دارند. باانرژی زیاد در جهت اتمام کارها و به‌موقع و کامل انجام شدن آن‌ها می‌کوشند. این افراد در عقایدشان ثابت‌قدم و شفاف هستند زیرا به‌واسطه به‌کارگیری ملاک‌های منطقی بر اساس تجربیات و دانش خود به‌طور دقیق به آن رسیده‌اند. به نظر تایگر ISTJ افرادی منطقی هستند که انتظار دارند دیگران هم مانند آن‌ها رفتار کنند. آن‌ها گاهی در درک نیازهای دیگران با دشواری روبه‌رو می‌شوند بخصوص زمانی که متفاوت از باورهای آن‌ها باشد.
درون‌گرا، حسی، احساسی، قضاوتی ISFJ
ISFJ ها، افرادی قابل اعتماد و محافظه‌کار هستند، متعهد به افراد و گروهی هستند که با آن‌ها در ارتباط‌اند. با انرژی یکنواختی برای اتمام کارها در سر موقع کار می‌کنند. این تیپ شخصیت نیز برای حقیقت احترام قائل‌اند، به‌صورت اولیه از حس کردن بهره می‌برند. توجه کمی به قسمت‌های تفکر و شهودی دارند. افرادی مسئول‌اند و از اینکه موردنیاز باشند لذت می‌برند. بی‌ریا و واقع‌بین هستند.
درون‌گرا، شهودی، احساسی، قضاوتی INFJ
INFJ ها از نعمت درک شهودی معانی و ارتباطات پیچیده انسانی برخوردارند. آن‌ها درکی دوراندیشانه از روابط بین فردی انسان‌ها و پیشامدها دارند. برای تصمیم‌گیری، ونیز همدلی کردن برای فهمیدن سایرین ارزش‌های شخصی را به کار می‌گیرند. حساس، دلسوز و همدل و عمیقاً به ارزش‌های دیگران متعهد هستند. توجه کمی به قسمت‌های احساسی و تفکری دارند. صمیمی، متعهد، وفادار و آرمان‌گرا هستند.
درون‌گرا، شهودی، تفکری، قضاوتی INTJ
این اشخاص اندیشمندان استراتژیک خوبی هستند و به‌آسانی می‌توانند امتیازات و اشکالات همه موقعیت‌ها را درک کنند. آن‌ها برای دانش ارزش زیادی قائل‌اند و این مهارت را از خود و دیگران انتظار دارند. به‌ویژه از سردرگمی، به‌هم‌ریختگی و عدم- کارایی متنفرند. در میان انواع گونه‌های شخصیتی بسیار مستقل عمل می‌کنند. آن‌ها در صورتی از قوانین پیروی می‌کنند که آن را موافق رسیدن خود به اهدافشان بدانند.
درون‌گرا، حسی، تفکری، ادراکی ISTP
این اشخاص آنچه پیرامونشان می‌گذرد، به‌خوبی تحت نظر دارند. هسته اصلی مشکل را به‌سرعت یافته و با بالاترین کفایت و کمترین کوشش حل می‌کنند. آن‌ها صریح و اهل عمل هستند. تصمیمات منطقی می‌گیرند و مسائل را به‌خوبی توضیح می‌دهند. این اشخاص به خاطر میل به آزاد بودن، بیش‌ازحد لازم چیزی را تدارک نمی‌بینند و سبب می‌شود که آن‌ها بخشی از کار را انجام ندهند و آن را به اتمام نرسانند؛ بنابراین داشتن یک برنامه دقیق می‌تواند به آن‌ها کمک‌کننده باشد.
درون‌گرا، حسی، احساسی، ادراکی ISFP
در زمان حال زندگی می‌کنند، برای دنبال کردن علائق شخصی و کاری، اهمیت زیادی می‌دهند. به تعهداتشان نسبت به دیگران و اموری که برایشان مهم است، وفادارند. افرادی هستند که علاقه به رهبری کردن ندارند، از این‌رو پیروانی خوب محسوب می‌شوند. در کارهای گروهی به‌صورت فعال شرکت می‌کنند، صبور و انعطاف‌پذیر هستند. کنار آمدن با آن‌ها آسان است. این اشخاص قضاوت کننده نیستند و با توجه به واقعیت‌ها دیگران و نظرات آن‌ها را می‌پذیرند.
درون‌گرا، شهودی، احساسی، ادراک INFP
این افراد، هسته‌ای درونی از ارزش‌ها دارند که آنان را در تصمیم‌گیری‌ها و تعاملاتشان هدایت می‌کند. نیازهای عاطفی و روان‌شناختی دیگران را تشخیص می‌دهند و به آن احترام می‌گذارند. از بحث کردن درباره تغییرات مثبت در آینده لذت می‌برند. معمولاً کنجکاو خلاق و دارای بینش‌های بلندمدت هستند. شدت احساسات خود را بندرت ابراز می‌کنند و اغلب آرام و بی‌سروصدا هستند. نسبت به انتقاد به‌شدت حساس هستند. از خود توقع بیش‌ازاندازه دارند و به همین دلیل برای خود معیارهای سطح بالا در نظر می‌گیرند.
درون‌گرا، شهودی، تفکری، ادراکی INTP
این افراد کنجکاو هستند و به نظریه‌پردازی و بحث پیرامون امور انتزاعی علاقه‌مند هستند. توجه کمی به قسمت‌های حسی و احساسی دارند. ظاهری آرام و در خود فرورفته دارند. آن‌ها ترجیح می‌دهند صحبت‌هایشان هدفمند و منطقی باشد. اگر بتوانند احساسات خود را با اشخاص دیگری در میان بگذارند، برداشت واقع‌بینانه‌تر و عینی‌تری از خود به دست می‌آورند.
برونگرا، حسی، تفکری، ادراکی ESTP
این دسته افراد، پرانرژی و فعال در حل مسائل، پاسخگویی خلاق در موقعیت‌های چالش‌برانگیز در محیط پیرامون هستند. بندرت اجازه دخالت به قوانین یا رویه‌های استاندارد را می‌دهند و راه جدید برای استفاده از نظام موجود می‌یابند. منعطف، سازگار، مبتکر و کاردان هستند و می‌توانند اقلیت‌های متضاد را به سمت یکدیگر جذب کنند و یک گروه خوب را تشکیل دهند. آن‌ها تحلیل‌گر، حل‌کننده خردمند مسائل، درستکار و دارای اعتمادبه‌نفس هستند.
برونگرا، حسی، احساسی، ادراکی ESFP
این افراد، عاشق زندگی‌اند. شاداب و با نشاط و واقع‌بین هستند، در حال زندگی می‌کنند و لذت را در مردم، غذاها و دنیای پیرامون و فعالیت‌ها می‌یابند. متمرکز بر روبرو شدن با نیازهای بشری با استفاده از راهه‌ای بدیع هستند. به دنبال حقایق‌اند و جزییات را بخوبی در حافظه خود نگه می‌دارند. توجه کمی به قسمت‌های شهودی و تفکر دارند. آن‌ها به مشاهده رفتارهای انسانی علاقه دارند. اشخاصی صبور و شکیبا، بسیار همدل و مبادی‌آداب هستند، معمولاً می‌توانند دیگران را وادار کنند تا پیشنهاد‌ها و نظرات آن‌ها را بپذیرند.
برونگرا، شهودی، احساسی، ادراکی ENFP
برای این اشخاص، زندگی ماجرایی بدیع با پیشامدهای مهیج است. درباره مردم تیزبین و درباره حال و آینده با بصیرت هستند. در محل کار خود سازگار و با نشاط هستند. برای تفاهم و توافق ارزش قائل است و دوست دارند که دیگران را شادمان کندو در صورت امکان با نیازهای دیگران سازگار خواهند شد. نیاز به تأیید شدن از جانب دیگران دارد و بی‌درنگ از دیگران قدردانی و حمایت می‌کند. توجه کمی به قسمت‌های حسی و تفکری دارد.
برونگرا، شهودی، تفکری، ادراکی ENTP
این افراد محیط پیرامون خود را از جهت فرصت‌ها و امکانات بررسی می‌کنند. الگوها و ارتباطاتی را که برای دیگران بخوبی روشن نیست را درک می‌کنند. در ایجاد احتمالات مفهومی و تحلیل راهبردی تبحر دارند. تحلیلگر، خردمند و عینی، دارای اعتمادبه‌نفس و جستجوگر هستند. ازنظر سالتر آن‌ها به الهامات خود بیش از هر چیز دیگری بها می‌دهند و می‌خواهند ایده‌های خود را به واقعیت تبدیل کنند.
برونگرا، حسی، تفکری، قضاوتی ESTJ
ESTJ ها به سازمان‌دهی طرح‌ها و عملیات، روش‌ها و افراد علاقه‌مند هستند و بر اجرای آن‌ها نظارت می‌کنند. رویکردی عینی به حل مسئله داشته، توجه کمی به بخش‌های شهودی و احساسی دارند. آن‌ها منتقدانی منطقی، تحلیل‌گر، عینی، قاطع، شفاف و دارای اعتمادبه‌نفس هستند. کارهایی را ترجیح می‌دهند که نتایجی سریع، قابل‌ملاحظه و ملموس داشته باشد. در داوری نسبت به دیگران راحت هستند و از نظم و انضباط فراوان برخوردارند. برای رسیدن به‌موقع برنامه‌هایشان تلاش می‌کنند و کارهایشان را با کارایی هرچه بیشتر انجام می‌دهند.
برونگرا، حسی، احساسی، قضاوتی ESFJ
این افراد سازمان‌دهی اشخاص و موقعیت‌ها و کار کردن با دیگران را برای اتمام دقیق و به‌موقع امور دوست دارند. اجتماعی و خونگرم هستند و از تأیید شدن دلگرم می‌شوند و از بی‌توجهی و نامهربانی صدمه می‌خورند. تمرکز بر زمان حال دارند و تصمیمات اساسی آنان روی تجربه و واقعیت است. آن‌ها عمل‌گرا، معقول، واقع‌بین و قاطع، دقیق و باثبات هستند. این اشخاص اغلب نیازهای شخصی خود را نادیده می‌گیرند، زیرا می‌خواهند هر طور شده دیگران را راضی کنند. برای آن‌ها پاسخ، نه دادن دشوار است.
برونگرا، شهودی، احساسی، قضاوتی ENFJ
این افراد دارای هماهنگی زیادی با دیگران هستند، از همدلی برای درک سریع نیازهای هیجانی، انگیزه‌ها و علائق دیگران بهره می‌گیرند. به بهترین وجه دیگران را تشویق می‌کنند و می‌توانند رهبرانی الهام‌بخش و نیز پیروانی وفادار باشند. آن‌ها وفادار، صمیمی، دلسوز، حامی و قابل اعتماد هستند. مسئولیت سازمان‌دهی تعامل بین همکاران، دوستان و خانواده را بر عهده دارند. توجه کمی به بخش‌های تفکری و حسی دارند.
برونگرا، شهودی، تفکری، قضاوتی ENTJ
به‌طور ذاتی رهبر و سازمان دهنده هستند به‌سادگی مفهوم‌سازی کرده و امکانات را به طرح‌هایی برای هدف‌های عینی بلندمدت و کوتاه‌مدت تبدیل می‌کنند، به‌آسانی شیوه‌های غیرمنطقی و ناکارآمد را شناسایی کرده و برای تصحیح آن‌ها تلاش می‌کنند. لذا منتقدانی ذاتی هستند. توجه کمی به بخش‌های حسی و احساسی دارند. این افراد ازآن‌جهت که می‌خواهند به‌سرعت به دنبال چالش‌های بزرگ‌تر بروند، گاه باعجله تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر بیشتر به احساسات خود دقیق شوند و از دیگران کمک بگیرند، می‌توانند موفق‌تر ظاهر شوند.

  • نویسنده : محمد خرسندی