تهران
سعادت آباد

محمد خرسندی

۰۲۱-۲۲۳۸۳۸۴۶
khorsandi75@yahoo.com

محمد خرسندی

شنبه تا پنج شنبه

محمد خرسندی

انواع مردان

انواع مردان

  • نویسنده : khorsandi75@yahoo.com

  • دسته : دسته‌بندی نشده

  • ارسال شده در : خرداد ۱۸, ۱۳۹۶

محمد خرسندی

انواع مردان

خانم شینودا بولن براساس نظریه یونگ هشت تیپ شخصیتی را برای مردان طراحی کرد. این هشت انرژی در ناخوداگاه زنان هم وجود دارد.
۱-مردان زئوسی :داشتن قلمرو. قدرت طلب ، مبصرها ، مدیران و روسا ، انتقامهای سخت در برابر خیانت ، زود تشکیل خانواده میدهند ، رفتار تملک آمیز در روابط عاطفی
▪ ۲مردان پوزیدون : عاطفی ، کینه و عشق ، اهل احساسات شدید
▪۳ مردان هادس: مردانی منزوی ، جرات ابراز وجود ندارند ، قدرت شهود اتفاقات قبل از وقوع ، وابستگی عاطفی
▪ ۴مردان هرمس : خدایان مکالمه و مذاکره ، استاد دروغ و تزویر، دروغهای دلنشین ، تو دل برو برای بسیاری از زنان ، ناتوان در ارتباط عاطفی عمیق
▪ ۵مردان آپولویی : نظم ، پیشرفت اجتماعی ، معاونین و وزرا ، روابط عاطفی فرموله ، ناتوانی در درک زنان
▪۶ مردان هفائستوس : مردانی خلاق اما زخم خورده از والدین یا اجتماع ، ترس ابراز وجود علیرغم قدرتهای شگرف درونی ، حسود و مچ گیر
▪ ۷مردان دیونوسوس : خدای مستی و شراب ، مردانی بسیار جذاب برای زنان ، عاشق رقص و موزیک و و تجربه های خطرناک دارو و مخدر
▪ ۸مردان آرس : خدای جنگ ، مردانی که با قدرت فیزیکی خود با اتفاقات ارتباط میزنند. نیروی عظیم درونی که ناگهان بالا میزند و مرد را منفجر میکند

  • نویسنده : محمد خرسندی