تهران
سعادت آباد

محمد خرسندی

۰۲۱-۲۲۳۸۳۸۴۶
khorsandi75@yahoo.com

محمد خرسندی

شنبه تا پنج شنبه

محمد خرسندی

خدمات ما

خدمات ما

اگربخواهید رنجهای زندگی خود را کاهش بدهید.یا اینکه بدانید بر ای چه چیزی در زندگی ساخته شده اید.یا اینکه چرا این همه تلاش می کنیدولی از زندگی خود راضی نیستید.یا زخمها و دردسرهای تکراری زندگی شما را به هم ریخته است و دست از سر شما بر نمی داردو خیلی چیزهای دیگری که شما را گرفتار اماو اگرهای زیادی کرده است.تمام این سوالات و سوالات دیگری که بدنبال جواب برای ان می گردید پاسخ خود را در روانتحلیلی یونگ می توانید پیدا کنید.

  • نویسنده : محمد خرسندی