تهران
سعادت آباد

محمد خرسندی

۰۲۱-۲۲۳۸۳۸۴۶
khorsandi75@yahoo.com

محمد خرسندی

شنبه تا پنج شنبه

محمد خرسندی

با محمد خرسندی

خود را بیشتر بشناسید

با من همراه شوید، تا در هزارتو و اعماق روان دست به سفر بزنیم، سفری برای شناخت ریشه‌های مشکلات و یافتن راه‌حل‌های آن، کشف استعدادهایی که از آن بی‌خبر هستیم. کشف این استعدادها به ما می‌گوید چرا تاکنون کارهایی که انجام می‌دهیم باعث رضایت ما نشده‌اند.

روانکاوی، براساس روش پرفسور یونگ که بر مبنای سه‌گانه‌های ساحت روان که شامل ضمیر آگاه، ضمیر ناخودآگاه شخصی و ضمیر ناخودآگاه جمعی استوار است، صورت می‌گیرد.

در این رویکرد مسایل و مشکلات فرد به‌طور ریشه‌ای مورد شناسایی و برطرف می‌شود.

محمد خرسندی

روانشناس

دانش اموخته روانشناسی بالینی.

 

 


روانشناسی

مهم ترین شاخه روانشناسی که اجازه روان درمانی هم دارد روانشناس بالینی است.


روان درمانی

وقتی در ذهن و روان خود احساس ناراحتی ناراضیتی ومشکلاتی نظیر اضطراب و افسردگی و مسایلی دیگری دست به گریبان هستیم به روانشناس بالینی مراحعه می کنیم تا مراحل روان درمانی خود را طی کنیم.روانشناس در بسیاری از مسایل ازجمله مشاوره پیش از ازدواج مسایل زناشویی وخیلی چیزهایی ساده ای که ذهن مارا درگیر کرده است توانایی حل مساله و کمک به شمارادارد.


روانپزشکی

دارو اخرین راه چاره است با استفاده صرف از دارو مشکلات مابرطرف نخواهدشد.یک روانشناس بالینی توانایی تشخیص این را دارد که ایا مشکل ما نیاز به دارو دارد یا خیر .در صورت نیاز به روانپزشک ارجاع داده میشود ولی ذکر این نکته ضروری است که درچنین شرایطی مراجعه باید به روان درمانی خود ادامه دهد.